Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Vermoeiing, ook wel metaalmoeheid genoemd, is het gevolg van wisselende bedrijfsbelastingen op een constructie. Veel verschillende factoren hebben invloed op de weerstand tegen metaalmoeheid, zoals de kwaliteit van materiaal, de constructieve vormgeving, de gebruikte productiemethoden, de omgeving en de gebruikshistorie. Kunnen omgaan met vermoeiing van constructies is een stuk integrale ingenieurskennis.

Vermoeiingsscheuren ontstaan op microscopisch kleine schaal in de materiaalstructuur. Ze ontstaan vaak vanuit discontinuïteiten of vorm veranderingen in de constructie, ze groeien meestal langzaam. Als ze zichtbaar worden is soms al 50-90% van de levensduur verbruikt; we zien ze vaak pas als de constructie (onverwachts) heeft gefaald. Vermoeiingsbreuken kunnen grote menselijke en materiële schade veroorzaken en de financiële schade voor een bedrijf kan groot zijn.

In deze cursus wordt de problematiek van vermoeiing benaderd vanuit het ontstaan van scheuren (vermoeiingsgrens) en de S-N curve (safe-life benadering). Deze aanpak is van belang voor constructies en machines met een hoog aantal belastingwisselingen tijdens de bedrijfsduur. Ook worden scheurgroeiberekeningen behandeld die gebruikt worden om de resterende levensduur en reststerkte (breuktaaiheid) van een gescheurde constructie te kunnen bepalen (fail-safe, breukmechanica benadering).

Complete kennisbasis vermoeiing

Na afloop van deze cursus:

  • Heb je inzicht in vermoeiingsprocessen en de (mogelijke) oorzaken van falen.
  • Kun je problemen op het gebied van vermoeiing herkennen en voorkomen.
  • Ken je het belang van bedrijfsbelastingen en het verwerken hiervan tot spectra.
  • Kun je wisselende belastingen analyseren en levensduurberekeningen maken.
  • Ken je de do’s en dont’s bij ontwerp- en constructievraagstukken.
  • Ben je in staat om zelfstandig vermoeiingsproblemen te analyseren en door te rekenen.
  • Ken je het nut van FEM analyses.

Bedoeld voor

Ingenieurs die zich bezig houden met ontwerp, constructie, productie, beproeving, reparatie en onderhoud of inspectie van constructies, werkzaam in sectoren waar zwaar en wisselend belaste constructies voorkomen, zoals de luchtvaart en de maritieme, offshore en civiele sector.

Je hebt een academische technische achtergrond of hogere technische opleiding, dan wel door ervaring en bijscholing verkregen gelijkwaardig kennisniveau. Kennis van materiaalkunde en technische mechanica is wenselijk. Ervaring met constructieve vormgeving, productiemogelijkheden en materiaaltechnologie geeft een goede basis voor de cursus, maar is niet noodzakelijk.

Cursusdata

5, 6, 12, 13, 19 en 20 november 2019