Het Dagelijks en Algemeen Bestuur van NWEA bestaat uit: