Gerard Harder (Eneco)
Gerard Harder (Eneco)Voorzitter
Karen Kooi
Karen KooiSecretaris

Subcommissie Financiën

Voor betaalbaarheid van de Energietransitie naar 100% hernieuwbaar in 2050

Werkt aan:

 • Kostenefficiënte windenergie op land
 • Stroomlijnen subsidiebeleid (SDE+) want grootste kostenreductie heeft al plaatsgehad
 • Focus op  rendabele businesscase en risicomitigatie
Pieter de Bruijn (Eneco Groep)
Pieter de Bruijn (Eneco Groep)Voorzitter
Karen Kooi
Karen KooiSecretaris

Werkgroep Tenderen op land 

Beschikbaarheid van overheidsgronden voor de opwekking van Hernieuwbare Energie

Werkt aan:

 • Voorbereiding vooroverleg en evaluatie van de individuele tenders op Rijksgronden uit de Pilot, in afstemming met Holland Solar
 • Werken aan standaarden tenderproducten die kostprijs reduceren en draagvlak vergroten
Jadranka Cace (Rencom)
Jadranka Cace (Rencom)Voorzitter
Erik van Diest
Erik van DiestSecretaris

Werkgroep Kleine en Miniwind

Robuuste marktpositie voor Kleine en Miniwind en transparante informatievoorziening

Werkt aan:

 • Nieuwe strategie Kleine en Miniwind
 • Optimale transparantie en informatievoorziening leden
Rob Smit (innogy)
Rob Smit (innogy)Voorzitter
Rik Harmsen
Rik HarmsenSecretaris

Subcommissie Ruimte

Optimale inpassing windenergie

Werkt aan:

 • Invulling eerste nationale omgevingsvisie
 • Oplossen landelijke beperkingen (radar, hoogte)
 • Opzetten en harmoniseren provinciale omgevingsvisies
Karen Kooi
Karen KooiVoorzitter/Secretaris

Werkgroep Omgevingswet

Soepele overgang van wetgeving over windenergie naar nieuwe Omgevingswet (2021)

Werkt aan:

 • Wegnemen en voorkomen juridische obstakels
 • Optimaal stroomlijnen omgevingswet en regionale energiestrategieën (RES)
 • Optimale Informatievoorziening leden over gevolgen wetgeving
Dirk Jan Matthijsse (Raedthuys)
Dirk Jan Matthijsse (Raedthuys)Voorzitter
Rik Harmsen
Rik HarmsenSecretaris

Werkgroep Obstakelverlichting

Goede balans tussen windmolenverlichting en omgevingseisen

Werkt aan:

 • Onderzoek naar overlast en oplossingen verlichting
 • Communicatie naar leden
Judith Jehee (Vattenfall)
Judith Jehee (Vattenfall)Voorzitter
Rik Harmsen
Rik HarmsenSecretaris

Werkgroep Natuur

Goede balans tussen windparken en natuur

Werkt aan:

 • Toepassing Wet Natuurbescherming
Hans Geleijns (LBP Sight)
Hans Geleijns (LBP Sight)Voorzitter
Bastiaan Vader
Bastiaan VaderSecretaris

Werkgroep Geluid en Slagschaduw

Goede balans tussen windenergie, geluid en slagschaduw

Werkt aan:

 • Preventiebeleid en oplossen knelpunten
Gerben Epema (Vattenfall)
Gerben Epema (Vattenfall)Voorzitter

Werkgroep Verlengde Levensduur

Continuïteit veilige en verantwoorde windmolens

Werkt aan:

 • Richtlijn voortgezet bedrijf verankeren in wetgeving
 • Communicatie naar leden
Tom van der Linden (IX Wind)
Tom van der Linden (IX Wind)Voorzitter
Bastiaan Vader
Bastiaan VaderSecretaris

Werkgroep Handboek Risicozonering Windturbines

Optimaliseren omgevingsveiligheid bij plaatsing windturbines op land

Werkt aan:

 • Up-to-date Handboek voor sectorexperts
 • Onderhouden convenant risicozonering
Leon Straathof (Energie Samen-PAWEX)
Leon Straathof (Energie Samen-PAWEX)Voorzitter
Marijn de Vries
Marijn de VriesSecretaris

Werkgroep Netinfra en Regulering

Het efficiënt inpassen van windenergie in het energiesysteem en zorgdragen voor een gunstig reguleringskader rond aansluitingen

Werkt aan:

 • Vraagstukken beleid en regelgeving rond aansluitingen van windparken en netcapaciteit.
 • Vraagstukken rond het klimaatakkoord, de Energiewet 1.0, (Net)Codes en het reguleringskader van ACM.
 • Deelname GEN