Via deze pagina brengen wij u de inhoudelijk relevante updates uit de windsector rondom het coronavirus. Verdere berichten zullen ook hier geplaatst worden.

Update Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
Op 27 maart maakte Techniek Nederland en Bouwend Nederland bekend dat het Protocol is goedgekeurd. Bouwbedrijven kunnen nu met dit protocol als leidraad veilig doorwerken. Dit geldt ook voor bedrijven actief in de windenergie. U vindt het protocol hier.

Update erkenning vitale sector
Op 27 maart heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het volgende bekend gemaakt per mail aangaande het erkennen van de elektriciteitsproductie als vitale sector: “Als elektriciteitsproducent vervult u een onmisbare functie ten behoeve van het vitaal proces: ‘Landelijk transport en distributie elektriciteit’.” “Hetzelfde geldt voor derde partijen, zoals leveranciers en/of service providers, die een onmisbare functie vervullen ten behoeve van de continuering van elektriciteitsproductie.”

Update derdelanders offshore wind
DHSS (scheepsagent) meldt op 27 maart het volgende per mail: “STATEMENT DIRECTIE MIGRATIE BELEID (DMB) In overleg met de Directie Migratie Beleid (DMB) is besloten een verruiming aan te brengen aan categorie C zijnde  ‘derdelanders met een vitale functie of behoefte’. Met ingang van heden mag onder deze categorie óók beschouwd worden (en dus sprake van een essentiële reis): “Zeemannen werkzaam op vaartuigen die zich bezighouden met de winning van (aard)olie, gas en/of windenergie””

Update nuttige links
Op deze pagina hebben we een aantal nuttige links toegevoegd naar externe informatiebronnen.

Update impact zeeschepen >75m
Op 17 maart heeft de Inspectie Leefomgeving & Transport een contingency plan and guidelines gepresenteerd voor zeeschepen met een lengte van meer dan 75m. Lees deze hier.

Update werken offshore
Op 16 maart is een update gepresenteerd voor offshore bedrijven, met specifieke aandacht voor keuringsartsen en werken offshore. Deze hebben wij rechtstreeks gedeeld met onze offshore leden. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Gerda Heller, secretaris van de NWEA commissie Veiligheid & Gezondheid.

Update offshore arbeidstijden
Op 13 maart heeft het Staatstoezicht op de Mijnen bekend gemaakt een tijdelijke wijziging aan te brengen in de arbeidstijden voor werken offshore. Kijk voor de exacte wijziging hier op de website van het SoDM.

Update maatregelen Den Helder Airport
Diverse leden van ons maken gebruik van Den Helder Airport voor hun helikopter diensten. Ook zij hebben diverse maatregelen genomen om de verspreiding te minimaliseren, o.a. op het gebied van toegangsbeleid. Kijk hier op de website van Den Helder Airport wat dit voor u betekent.