In het Noordzeeoverleg praten diverse stakeholders op de Noordzee met elkaar om samen te komen tot een plan voor een duurzame transitie voor het ruimtegebruik op de Noordzee. NWEA zit aan tafel bij dit overleg om de belangen van de windsector te vertegenwoordigen. Graag nodigen wij onze leden met een oplossing of concreet idee voor deze opgaven en het effect daarvan op ruimtegebruik van de Noordzee in te dienen via de digitale vragenlijst op de website van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.

Meer informatie over het Noordzeeoverleg vindt u op de website van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).