In navolging van de windsector is vandaag is de gedragscode zon op land gepresenteerd. NWEA feliciteert alle ondertekenaars met deze mijlpaal!

Het is mooi om te zien dat naast de gedragscode wind op land er nu een ook een gedragscode voor zon op land is. Samen met zon en andere technologieën werken wij graag aan een duurzame energievoorziening voor Nederland.

Over de gedragscode wind op land

De acceptatie van windenergie versterken door eenduidige afspraken over hoe de omgeving moet worden betrokken bij plannen voor nieuwe windmolens en windparken. Vanuit die insteek hebben Greenpeace, Milieudefensie, NWEA, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties en ODE Decentraal de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land ondertekend.

Kern van de Gedragscode is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij windprojecten wordt betrokken. Voor ieder project wordt in dialoog met belanghebbenden en het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente) een participatieplan opgesteld, waarmee afspraken over participatie door burgers vast komen te liggen. Ook stelt de initiatiefnemer van een windproject een aanspreekpunt voor de omgeving aan.

Bij het opstellen van het participatieplan is het uitgangspunt altijd maatwerk. Alle windprojecten zijn immers verschillen. Het maakt bijvoorbeeld uit of het om windmolens op de Tweede Maasvlakte gaat of nabij stedelijk gebied.