NWEA, Holland Solar en Energie-Nederland hebben kennisgenomen van de brief Gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten. Wij delen de zorg en analyse van de minister van Economische Zaken en Klimaat: met de flinke toename van de productie van duurzame elektriciteit zijn er knelpunten ontstaan wat betreft de netcapaciteit. Al geruime tijd vindt intensief overleg plaats over oplossingen hiervoor. NWEA, Energie Nederland en Holland Solar zijn van mening dat de door de minister geschetste oplossingen niet de juiste zijn.

Klik hier voor de gezamenlijke reactie.