Tijdens de Algemene Leden Vergadering van donderdag 14 november jl. heeft voorzitter Hans Timmers, samen met directeur Sascha van Rooijen, het NWEA beleidsplan 2020-2022 gepresenteerd. In dit strategische document kijkt NWEA vooruit naar het energiesysteem van 2030. De rol van wind is hierbinnen specifiek onderzocht, waaruit we het beleidsplan voor de jaren 2020-2022 hebben opgesteld.

“Nu wind hard op weg is om de grootste leverancier van duurzame elektriciteit te worden, zien wij ook het speelveld om ons heen veranderen,” aldus Timmers. “Onderwerpen zoals het creëren van voldoende vraag worden bijvoorbeeld steeds belangrijker. Ook het behouden van een gezond verdienmodel en de omgang met de omgeving zijn belangrijke onderwerpen die de komende jaren onze volle aandacht verdienen.” “Daarnaast kwam uit onderzoek onder de leden naar voren dat wij moeten werken aan onze zichtbaarheid,” vult Van Rooijen aan. Dit, in combinatie met het veranderende speelveld, heeft ertoe geleid dat wij vijf speerpunten hebben vastgesteld voor de komende jaren.

Binnen en buiten de grenzen van de sector

Het beleidsplan 2020-2022 is opgebouwd uit vijf speerpunten:

  1. Gezond verdienmodel voor wind in de energietransitie;
  2. Omgeving;
  3. Zonder vraag geen aanbod;
  4. Verbinden en versterken van de windketen;
  5. Zichtbaarheid.

Deze speerpunten vormen samen de lange termijn aandachtsgebieden voor NWEA. Door te focussen op deze onderwerpen willen wij niet alleen de sector versterken, maar deze ook verder laten groeien. Dit doen wij enerzijds door binnen de sector onszelf sterker te verenigen, en anderzijds door samen met aanverwante partijen op te trekken buiten onze sector. Denk hierbij bijvoorbeeld aan omwonenden van windparken, maar ook aan de energie-intensieve industrie. Door deze samenwerking verwachten wij dat windenergie verder kan groeien en ook kan bijdragen aan de verdere verduurzaming van Nederland.

Samen met de leden

Het jaarplan is opgesteld door het team van NWEA, in samenspraak met de leden. De hoofdlijnen voor het plan zijn bedacht door het bestuur. Vervolgens hebben de commissies en werkgroepen binnen de hoofdpunten hun eigen doelen vastgesteld. Het volledige beleidsplan is hier te vinden op onze website.