NWEA is geschrokken van het incident met de omgevallen turbine in Jorwert gisteren en blij dat er alleen materiële schade is. De molen is afgevoerd ter controle en -net als iedereen- zijn wij erg nieuwsgierig wat het onderzoek zal uitwijzen. Wij lopen niet vooruit op de uitslagen van dit onderzoek.

In het verleden gebouwde windmolens zijn ontworpen met een technische levensduur van 20 jaar. Het typecertificaat is op deze technische levensduur gebaseerd. In de regel wordt dit typecertificaat gebruikt om te voldoen aan de veiligheidsnormen op basis waarvan vergunningen worden verleend. Dit is vastgelegd in het activiteitenbesluit uit 2001. Doorgaans worden windturbines, mits goed onderhouden, minder zwaar belast dan het maximum waarvan de fabrikanten in theorie uit gaan. Daarom is het goed mogelijk dat een turbine technisch gezien nog een periode veilig kan blijven draaien. Mede op het initiatief van NWEA is door normstellingscommissie (NEN-cie) de richtlijn Voortgezet bedrijf’ (NPR 8400) opgesteld. Hiermee kan door een onafhankelijke geaccrediteerde partij worden getoetst of en zo ja voor welke periode de molen in bedrijf kan blijven. Molens van vóór 2001 vallen niet onder het activiteitenbesluit maar wij hebben onze leden vorig jaar opgeroepen ook deze molens via deze richtlijn te laten keuren.