Maak kennis met de medewerkers van NWEA

Erik van Diest
Erik van DiestManager Marketing
Als manager marketing houdt Erik zich bezig met wat de leden bezig houdt. Het creëren van waarde voor de leden via onze social media kanalen is daar onderdeel van. Daarnaast is Erik projectmanager voor de WindDays en diverse andere events.
Rik Harmsen
Rik HarmsenBranchespecialist Wind op Land
Rik coördineert onder andere de public affairs van NWEA. Verder houdt hij zich bezig met participatie en ruimtelijke ontwikkelingen van wind op land. Daarvoor was hij o.a. werkzaam in de Tweede Kamer.
Guido Hommel
Guido HommelBranchespecialist Wind op Zee
Guido werkt aan de uitrol van wind op zee met de leden-ontwikkelaars en heeft daarbij veelvuldig contact met de overige stakeholders op de Noordzee en alle betrokken ministeries. Hij werkte hiervoor bij de provincie Noord-Holland (milieu/industrie), RWS (windparken op zee) en het NLR (helikopters).
Hilbert Klok
Hilbert KlokBranchespecialist Wind op Zee
Hilbert houdt zich specifiek bezig met vraagstukken over de tendersystematiek, het net op zee en de financiering van windenergieprojecten. Hij werkte daarvoor als Senior medewerker toezicht bij de Directie Energie van de Autoriteit Consument & Markt.
Karen Kooi-de Bruijne
Karen Kooi-de BruijneBranchespecialist Wind op Land
Karen is expert windenergie op land bij NWEA met een focus op financiële en regulatorische zaken. Zij heeft een achtergrond als geoloog en werkte eerder onder andere bij de Universiteit Utrecht en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Karin Luimers
Karin LuimersManagementassistent
Karin ondersteunt het Bestuur en de Directeur. Daarbuiten draagt zij zorg voor de financiële, personele en facilitaire kantoorzaken. Voordat zij bij NWEA kwam werkte zij onder andere bij zorgverzekeraars Univé en VGZ, bij Holland Casino en bij Rijnstate Ziekenhuis.
Sascha van Rooijen
Sascha van RooijenDirecteur
Sascha stuurt Team NWEA aan en richt zich op de strategie en positionering van NWEA. Sascha heeft een achtergrond in economie, landbouw en psychologie en een zeer ruime ervaring als consultant, onderzoeker en manager op het gebied van klimaatverandering, duurzame energie en milieu- en ontwikkelingsvraagstukken.
Ingrid Teunissen van Manen
Ingrid Teunissen van ManenAssistent Branchespecialist
Ingrid werkt als assistent branchespecialist bij NWEA. Ze houdt zich ondermeer bezig met de Arbocatalogus. Ook draagt Ingrid zorg voor de ledenadministratie.
Hans Timmers
Hans TimmersVoorzitter
Als voorzitter van NWEA geeft Hans mede vorm en leiding aan visie, ambitie en professionaliteit binnen NWEA. Daarbij staat bestuurlijke verbinding gericht op groei en resultaat centraal. Daarnaast is hij ook bestuurslid bij de NVDE en bij TKI Wind op Zee. Hans was eerder onder meer Directeur Particulieren bij Rabobank.
Bastiaan Vader
Bastiaan VaderBranchespecialist Human Capital / IMVO
Bastiaan is belast met zaken rondom Human Capital en IMVO, en is daarnaast coordinator voor de Stichting Career. Hij is afgestudeerd als Politiek Geograaf en bekleedde diverse functies in bedrijfsleven en onderwijs.
Daniëlle Veldman
Daniëlle VeldmanManager CRM
Daniëlle’s taak bij NWEA bestaat uit ledenwerving en -binding en aanverwante activiteiten zoals evenementen, exportpromotie en netwerkbijeenkomsten. Zij heeft ruime ervaring in marketingfuncties binnen de internationale aannemerij.
Marijn de Vries
Marijn de VriesStrategisch specialist
Marijn is werktuigbouwkundige, innovatiespecialist en jurist. Bij NWEA houdt hij zich bezig met strategische vraagstukken en trekt hij de NWEA Commissie Veiligheid & Gezondheid. Hiervoor werkte hij onder andere bij de Nederlandse fabrikant van windmolens EWT, bij de vereniging van particuliere windturbine exploitanten (PAWEX), als R&D-medewerker in de industrie en als docent techniek in het hoger onderwijs.
Harald Wouters
Harald WoutersManager Mediarelaties & communicatie
Harald is begonnen in de onderwijssector en heeft daarna onder meer gewerkt voor ING, Rabobank, TenneT, Enexis en Alliander. Hij is communicatiewetenschapper en adviseur NCOI.
Hans van Diest
Hans van DiestProject Manager Arbocatalogus a.i.
Hans is door NWEA ingehuurd als Project Manager Arbocatalogus a.i. t.b.v. een upgrade van de Arbocatalogus voor de windsector
Leon Straathof
Leon StraathofBranchespecialist Netinfrastructuur & -Regulering a.i.
Leon houdt zich binnen NWEA bezig met het versnellen en betaalbaarder maken van de inpassing van windenergie in het elektriciteitsnet en met de daarvoor relevante wet- en regelgeving.