Landelijke netbeheerder TenneT heeft het eerste stopcontact op zee gerealiseerd in Nederlandse wateren. Het stopcontact genaamd Borssele Alpha dient om de toekomstige productie van windparken op zee aan te sluiten op het landelijke stroomnet en beschikbaar te maken voor gebruik. Het stopcontact zal als eerste de stroom van de windparken Borssele I en II gaan aansluiten. Deze parken van Ørsted zullen naar verwachting in 2020 worden gerealiseerd en operationeel worden.

Realisatie van dit ‘aansluitsysteem’ is een belangrijke mijlpaal. Marco Kuijpers, directeur van TenneT’s offshore projecten in Nederland: “Het is een grote prestatie dat dit eerste grote aansluitsysteem voor windenergie van de Noordzee volgens planning en budget gerealiseerd is. De aanpak die wij in Nederland hanteren en die samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontwikkeld is, werpt nu vruchten af”.

De capaciteit van de Borssele I en II windparken is ruim 700 Megawatt (MW). De elektriciteitsproductie komt via het stopcontact en de stroomkabels aan land bij het 380kV hoogspanningsstation Borssele. Daarbij is een nieuw transformatorstation gerealiseerd.

Routekaart windenergie op zee 2023

Volgens het Energieakkoord realiseert TenneT tot en met 2023 3.500 MW aan offshore netverbindingen voor windparken op zee. De eerstvolgende offshore aansluiting na Borssele Alpha is Borssele Beta. Dit stopcontact heeft, net als Borssele Alpha, een capaciteit van 700 MW en zal in 2020 worden opgeleverd ten behoeve van de windparken Borssele III,  IV en V die door respectievelijk het Blauwwind-consortium en het consortium Two T0wers worden ontwikkeld. Daarna zijn Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta aan de beurt, gevolgd door Hollandse Kust (noord).

Programma Net op Zee 2024-2030

Van 2024 tot en met 2030 zal er volgens de Routekaart nog eens 6.100 MW aan windparken op zee bij komen. Het gaat dan om de windparken in de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten Noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver. Voor de eerste twee maakt TenneT opnieuw gebruik van drie gestandaardiseerde 700 MW platforms (2.100 MW).

TenneT sluit de windparken voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland op dezelfde manier aan. Daarbij worden vijf keer dezelfde 700 MW transformatorplatformen met dezelfde soort kabelverbinding naar de kust gebruikt. Met deze standaardisatie kunnen deze projecten tot en met 2030  efficiënter, sneller en goedkoper worden gerealiseerd.

Meetstation

Op het transformatorplatform Borssele Alpha staat ook het Maritiem Informatievoorziening Service Punt (MIVSP) van Rijkswaterstaat. Dat wordt gebruikt voor de exacte locatiebepaling van schepen en voor de verzameling van weersgegevens. Een vogelradar en vleermuisdetectoren gaan voor de ecologische monitoring van het windpark zorgen.

Bekijk ook

https://youtu.be/jCdnPR0sdYw Trailer

https://youtu.be/NENOiVdScco Video