Gezocht! Iemand die alles weet of wil weten van elektriciteitsnetten en de ombouw van ons elektriciteitsnet naar een duurzame energievoorziening. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector en vertegenwoordigt meer dan 300 bedrijven. Dat doen we in ‘Den Haag’, in de media en bij andere spelers. Daarnaast vormen we een belangrijk netwerk voor alle bedrijven die lid zijn, zodat ze elkaar goed weten te vinden.

Het is prachtig als windmolens draaien, maar de opgewekte stroom moet wel naar de afnemers toe. Daarom speelt de netinpassing van windenergie een cruciale rol in de energietransitie. En daarbij spelen allerlei zaken een rol: de locatie, de kosten, de snelheid van aanleg ende slimheid van het net. Dit vergt samenwerking met de netbeheerders, overheden en marktpartijen, aanpassingen in wet- en regelgeving etc. Een enorme klus. Als branchevereniging hebben we extra handen nodig om ervoor te zorgen dat uiteindelijk alle knelpunten opgelost worden; zowel op land als op zee. Zodat de duurzame energievoorziening echt de sprong naar voren kan maken die noodzakelijk is om de doelen van een CO2-neutrale wereld te realiseren.

Voel jij je als een vis in het water bij dit onderwerp? En wil je serieus werk maken van de energietransitie? Reageer dan voor 1 februari 2020 op deze vacature!

Benieuwd naar onze andere vacatures? Kijk dan hier.

Klik hier voor de volledige vacature