Windpark Fryslân B.V. heeft vandaag in Amsterdam een contract getekend met
Zuiderzeewind, een consortium van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. Het
contract betreft de bouw van Windpark Fryslân in het Friese deel van IJsselmeer. Het
contract omvat naast de bouw van het windpark ook het onderhoud gedurende 16 jaar.
Het consortium werd op 3 augustus 2018 al benoemd tot preferred contractor voor het
project. Het contract is voorwaardelijk aan financial close. De definitieve opdracht wordt
naar verwachting verstrekt in het derde kwartaal wanneer de financiering van het
windpark rond is.

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk ter hoogte van
Breezanddijk. Het windpark draagt met een productievermogen van ruim 382,7 MW meer dan 70%
bij aan de Friese 2020-doelstelling voor duurzame energie van 530 MW. Het windpark omvat 89
windturbines van 4,3 MW en een rotordiameter van 130 meter, die in een clustervorm worden
geplaatst. Met de bouw van het windpark wordt gestart in 2019. In 2020 leveren de eerste
windturbines van het windpark naar verwachting al stroom en in 2021 zal het windpark volledig
operationeel zijn.

Nauwe samenwerking
Binnen het consortium Zuiderzeewind is Van Oord verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage
en de installatie van de fundaties en de kabels van het windpark. Van Oord levert daarnaast ook het
materieel voor de installatie van de windturbines. Siemens Gamesa Renewable Energy is
verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en inbedrijfstelling van de windturbines en het
transformatorstation bij Breezanddijk op de Afsluitdijk. In een geïntegreerd ontwerpteam zullen
professionals uit beide bedrijven nauw samenwerken aan zowel de fundaties als de windturbines.

Natuureiland
De bouw van het windpark omvat ook de aanleg van een natuureiland ten zuiden van de Afsluitdijk
van 2 ha boven water en 25 ha onder water. Dit eiland kan tijdens de bouw van het windpark
gebruikt worden als werkeiland. Tegelijkertijd wordt het eiland doorontwikkeld tot een vogeleiland,
dat extra kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied van vissen en vogels.

Over Van Oord
Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer. De
focus ligt op baggeren, olie- en gasinfrastructuur en offshore wind. Het hoofdkantoor staat in
Rotterdam. Van Oord telt bijna 5.000 medewerkers die in 2018 wereldwijd aan 190 projecten
werkten in 46 landen. De vloot bestaat uit meer dan honderd schepen. Marine ingenuity kenmerkt
Van Oord. Met vindingrijkheid en duurzame oplossingen draagt de organisatie bij aan een betere
wereld voor toekomstige generaties. In 2018 vierde de onderneming zijn 150-jarig bestaan.

Over Siemens Gamesa Renewables
Siemens Gamesa is een wereldleider in de windenergie-industrie, met een sterke aanwezigheid in
alle facetten van de windindustrie: offshore (# 1), onshore (# 2) en services (# 2). Dankzij zijn
geavanceerde digitale mogelijkheden biedt Siemens Gamesa een zeer breed productenpakket en
hoogwaardige serviceoplossingen, die duurzame energie betaalbaarder en betrouwbaarder maken.
Siemens Gamesa vervaardigt, installeert en onderhoudt windturbines in de onshore- en offshoresegmenten
en is op dit moment betrokken bij meer dan 90 GW geïnstalleerd vermogen wereldwijd.
De orderportefeuille bedraagt € 23 miljard. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Spanje en is
genoteerd aan de Spaanse beurs en opgenomen in de Ibex-35-index.